[1] [2]

32 BİT İŞLETİM SİSTEMLERİNDE ÇEKİRDEK KODLARININ DERLENMESİ (15 Ocak 2003)

Bu makalede 32 bit işletim sistemlerinin geliştirmesinde gerekli olan düz ikili (plain binary) dosyaların elde edilmesi ve yüklenmesi konuları ele alınmaktadır. Makale çekirdek kodlarının derlenmesi ve yükleme işlemine hazır hale getirilmesi süreci ile ilgilidir.

FlatBinary.pdf

CSD İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİNDE KULLANILAN KODLAMA BİÇİMİNE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR (24 Mayıs 2004)

Bu makalede CSD işletim Sistemi Geliştirme Projesinde çalışma gruplarının uyguladığı çeşitli okunabilirlik ve kodlama kuralları ele alınmaktadır. Burada ele alınan kurallar kodlama süreci sırasında ortak olarak benimsenmiş kurallardır. Kodlama süreci ile ilgili proje katılımcılarının bu makaleyi gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

Coding.pdf

CSD İŞLETİM SİSTEMİ PROJESİ FONKSİYON AÇIKLAMA STANDARDI (25 Ekim 2002)

Bu makale CSD İşletim sistemi Geliştirme Projesi kapsamında proje grupları tarafından kullanılacak olan fonksiyon açıklama standardını tanımlamaktadır.

fonkstd.pdf

CSD İŞLETİM SİSTEMİ PROJESİNDE C İÇERİSİNDE SEMBOLİK MAKİNA DİLLERİNİN DOĞRUDAN KULLANIMI (28 Temmuz 2004)

Bu makalede CSD İşletim Sistemi Geliştirme Projesinde C içerisinde sembolik makina dillerinin kullanımı üzerinde durulmaktadır. Makale içerisinde doğrudan sembolik makina dilinin kullanım gerekçeleri ve buna ilişkin kodlama biçimleri ele alınmaktadır.

inlineasm.pdf

CSD İŞLETİM SİSTEMİNDE FAT DOSYA SİSTEMİ İÇİN KULLANILAN TAMPONUN YAPISI VE ÇALIŞMASI (03 Nisan 2004)

Bu makalede sanal dosya sisteminin FAT işlemlerinde uyguladığı tampon mekanizmasının çalışma biçimi ve yapısı ele alınmaktadır. FAT işlemlerinde kullanılan fonksiyonlar ve veri yapıları açıklanmıştır. Açıklamalar makalenin yazıldığı tarihteki mevcut kodlara ilişkindir.

FATCACHE.pdf

CSD İŞLETİM SİSTEMİNDE SİSTEM FONKSİYONLARININ ÇAĞRILMASI (28 Temmuz 2004)

Bu makalede CSD işletim sisteminin sistem fonksiyonlarının user mod'dan(ring 3) kernel modua (ring 0) geçilerek çağrılma mekanizması anlatılacaktır.

system_call.pdf

CSD İŞLETİM SİSTEMİNİN SANAL DOSYA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEMEL VERİ YAPILARI (06 Ocak 2003)

Bu makale CSD İşletim Sisteminin sanal dosya sistemi üzerinde çalışacak yeni grup üyelerini desteklemek amacıyla yazılmıştır. Makalede CSD İşletim Sisteminin sanal dosya sistemini oluşturan temel veri yapıları ve fonksiyonlar ele alınmaktadır. Makale içerisinde süper blok işlemleri, aşağı seviyeli disk cache işlemleri, dizin girişi işlemleri ve inode işlemleri gözden geçirilmiştir. Burada ele alınan özet bilgiler makalenin yazıldığı tarihe ilişkindir. Geliştirme aşamasında kaynak kodlar üzerinde sürekli olarak büyük ya da küçük değişikliklerin yapıldığı unutulmamalıdır.

CSD-VFS.pdf

DİLİMLİ TAHSİSAT SİSTEMİ (20 Mayıs 2005)

sistemlerindeki uygulanış biçimleriyle ele alınmıştır. Açıklamalar Linux çekirdeğinin 2.4 uyarlamasına ve CSD işletim sisteminin makalenin yazıldığı tarihteki mevcut kodlarına ilişkindir.

SLAB_ALLOCATOR.pdf

GENEL BAŞLIK DOSYALARI VE ÖNEMLİ MAKROLARIN KULLANIMI (17 Ekim 2002)

Bu makalede CSD İşletim Sistemi Geliştirme Projesi'nde geliştirme gruplarının kullanacağı başlık dosyaları ile _DEBUG, _TEST ve _SUSPICIOUS makroları hakkında açıklamalar yapılmaktadır. İşletim sisteminin debug ve release uyarlamalarının nasıl oluşturulacağı ve genel başlık dosyalarının kullanımı da makale içerisinde ele alınmaktadır.

DRVHFILE.pdf

HEAP SİSTEMİ (19 Şubat 2003)

Bu makalede heap sistemi hakkında bilgiler verilmiş ve çeşitli sistemlerde heap sisteminin aşağı seviyeli çalışması anlatılmıştır. Ayrıca son bölümde CSD işletim sisteminin heap sisteminde kullanılan yapılar ve sistem fonksiyonlarının aşağı seviyeli çalışma biçimleri üzerinde durulmuştur.

HEAP.PDF

INTEL İŞLEMCİLERİNDE CSD İŞLETİM SİSTEMİNİN BAŞLATILMASI (26 Temmuz 2003)

İşletim sisteminin başlatılması (boot edilmesi), işletim sisteminin üzerinde çalışacağı temel ve çevresel donanımların işlevsel duruma getirilmesi, akış çekirdeğe verilmeden önce uygun donanım ve yazılım ortamının oluşturulması ve çekirdeğe ilişkin veri yapılarının başlatılması gibi işlemleri kapsamaktadır. Görüldüğü gibi bu aşama hangi işletim sistemi olursa olsun işletim sisteminin tam olarak çalışır duruma getirilmesinde önemli ve kaçınılmaz bir aşamayı belirtmektedir. Bu makalede CSD işletim sisteminin başlatılmasına ilişkin açıklamalar yapılacaktır.

CSDBoot.pdf

MAKE İLE PROJE YÖNETİMİ VE MAKEFILE YAZIMI (14 Şubat 2006)

Bu makalede GNU make programının çalışması ve makefile yazım kuralları ele alınmıştır. make programının C programlarını derlemekte kullanılan biçimlerinden bahsedilmiştir. Açıklamalarda Unix/Linux sistemlerindeki make programı esas alınmıştır.

MAKEFILE.pdf

SANAL DOSYA SİSTEMİ (GENEL) (10 Ocak 2003)

Bu makalede Sanal Dosya Sistemi'nin genel mimarisi incelenmektedir. Sanal Dosya Sistemi'nin genel fikirleri verildikten sonra Linux'taki mimarisi kullanılan yapılar üzerinde açıklamalar yapılarak anlatılmaktadır. Son bölümde ise CSD işletim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında tasarlanan Sanal Dosya Sistemi mimarisi anlatılmaktadır.

vfs.pdf

ÇEKİRDEK GELİŞTİRMESİNDE BAĞLI LİSTELERİN KULLANILMASI (11 Ocak 2003)

Bu makalede CSD İşletim Sistemi Geliştirme Projesi'nin çekirdek yazımında kullanılacak olan bağlı listeler için hazırlanan önemli makro ve fonksiyonlar açıklanacaktır.

linklist.pdf

ÇEKİRDEK KODLARINDA STANDART C FONKSİYONLARININ KULLANIMI (25 Ocak 2003)

Bu makalede işletim sistemi geliştirme projelerinde genel fonksiyon olarak standart C fonksiyonlarının kullanılması ele alınmaktadır. Ayrıca bölümün sonunda CSD işletim Sistemi Geliştirme Projesi'nde çekirdek içerisinde kullanılacak olan standart C fonksiyonlarının listesi verilmiştir.

libckrn.pdf

[1] [2]